Презентація біорезонансного АПК Медсканер БІОРС

ОписаниеХарактеристикиПодобные услуги
Цену уточняйте
Минимальный заказ: 0.00 час
Контактная информация
Менеджер: Вадим Литвинов
Адрес: 8352, Украина, Киев, 08352, Киевская обл., Бориспольский р-н, с. Вороньков, ул. Ленина, 28
Написать компании

Описание

Багатофункціональний апаратно-програмний комплекс «Медсканер» включає в собі 10 видів діагностики і 8 видів терапії, а також методики тестування, підбору і застосування гомеопатичних препаратів. Принцип роботи комплексу полягає в скануванні органів і систем пацієнта різними методами з подальшим глибоким системним аналізом і комп'ютерною обробкою отриманих даних.

Скринінгові обстеження звільнять лікаря від тривалих рутинних заходів з комплексного обстеження людини, звівши їх до установки датчиків на пацієнта і запуску обробки даних на комп'ютері.

Комплекс «МЕДсканер» дозволить лікарю будь-якої кваліфікації за короткий проміжок часу достовірно оцінити стан органів та систем пацієнта; поставити діагноз; дати рекомендації по дієті, харчуванню, профілактиці і фізичних навантажень; виявити алергени; зробити індивідуальний підбір препаратів; призначити лікування і відразу приступити до проведення терапевтичних заходів.

Bahatofunktsionalʹnyy aparatno-prohramnyy kompleks «MEDskaner» vklyuchaye v sebe 10 vydiv diahnostyky i 8 vydiv terapiyi, a takozh metodyky testuvannya, pidboru i zastosuvannya homeopatychnykh preparativ. Pryntsyp roboty kompleksu polyahaye v skanuvanni orhaniv i system patsiyenta riznymy metodamy z podalʹshym hlybokym systemnym analizom i komp'yuternoyu obrobkoyu otrymanykh danykh.

Skryninhovi obstezhennya zvilʹnyatʹ likarya vid tryvalykh rutynnykh zakhodiv z kompleksnoho obstezhennya lyudyny, zvivshy yikh do ustanovky datchykiv na patsiyenta i zapusku obrobky danykh na komp'yuteri.

Kompleks «Medskaner» dozvolytʹ likaryu budʹ-yakoyi kvalifikatsiyi za korotkyy promizhok chasu dostovirno otsinyty stan orhaniv ta system patsiyenta; postavyty diahnoz; daty rekomendatsiyi po diyeti, kharchuvannyu, profilaktytsi i fizychnykh navantazhenʹ; vyyavyty alerheny; zrobyty indyvidualʹnyy pidbir preparativ; pryznachyty likuvannya i vidrazu prystupyty do provedennya terapevtychnykh zakhodiv.

Систематичне тестування, підбор і запис підготовки до «БІОСКАНЕР» володіє велікими можливостями:

електрофорез; фізіотерапія; антипаразитарна терапія за Хілде Кларк; Аурикулотерапія; електротерапія; розрахунок акупунктури на відкритому місці; біорезонансна терапія.

Систематичне тестування, підбор і запис підготовки до «БІОСКАНЕР» володіє велікими можливостями:

електрофорез; фізіотерапія; антипаразитарна терапія за Хілде Кларк; Аурикулотерапія; електротерапія; розрахунок акупунктури на відкритому місці; біорезонансна терапія.

Систематичне тестування, підбор і запис підготовки до «БІОСКАНЕР» володіє велікими можливостями:

електрофорез; фізіотерапія; антипаразитарна терапія за Хілде Кларк; Аурикулотерапія; електротерапія; розрахунок акупунктури на відкритому місці; біорезонансна терапія.

Systema testuvannya, pidboru i zapysy preparativ v «Bioskanere» volodiye velykymy mozhlyvostyamy:

electrophoresis; physiotherapy; antiparasitic therapy according to Hilde Clarke; Auriculotherapy; electrotherapy; calculation of acupuncture on an open point; bioresonance therapy …..

 1. Багатофункціональний апаратно-програмний комплекс «Медсканер» включає в собі 10 видів діагностики і 8 видів терапії, а також методики тестування, підбору і застосування гомеопатичних препаратів. Принцип роботи комплексу полягає в скануванні органів і систем пацієнта різними методами з подальшим глибоким системним аналізом і комп'ютерною обробкою отриманих даних.

  Скринінгові обстеження звільнять лікаря від тривалих рутинних заходів з комплексного обстеження людини, звівши їх до установки датчиків на пацієнта і запуску обробки даних на комп'ютері.

  Комплекс «МЕДсканер» дозволить лікарю будь-якої кваліфікації за короткий проміжок часу достовірно оцінити стан органів та систем пацієнта; поставити діагноз; дати рекомендації по дієті, харчуванню, профілактиці і фізичних навантажень; виявити алергени; зробити індивідуальний підбір препаратів; призначити лікування і відразу приступити до проведення терапевтичних заходів.

  Bahatofunktsionalʹnyy aparatno-prohramnyy kompleks «MEDskaner» vklyuchaye v sebe 10 vydiv diahnostyky i 8 vydiv terapiyi, a takozh metodyky testuvannya, pidboru i zastosuvannya homeopatychnykh preparativ. Pryntsyp roboty kompleksu polyahaye v skanuvanni orhaniv i system patsiyenta riznymy metodamy z podalʹshym hlybokym systemnym analizom i komp'yuternoyu obrobkoyu otrymanykh danykh.

  Skryninhovi obstezhennya zvilʹnyatʹ likarya vid tryvalykh rutynnykh zakhodiv z kompleksnoho obstezhennya lyudyny, zvivshy yikh do ustanovky datchykiv na patsiyenta i zapusku obrobky danykh na komp'yuteri.

  Kompleks «Medskaner» dozvolytʹ likaryu budʹ-yakoyi kvalifikatsiyi za korotkyy promizhok chasu dostovirno otsinyty stan orhaniv ta system patsiyenta; postavyty diahnoz; daty rekomendatsiyi po diyeti, kharchuvannyu, profilaktytsi i fizychnykh navantazhenʹ; vyyavyty alerheny; zrobyty indyvidualʹnyy pidbir preparativ; pryznachyty likuvannya i vidrazu prystupyty do provedennya terapevtychnykh zakhodiv.

  Систематичне тестування, підбор і запис підготовки до «БІОСКАНЕР» володіє велікими можливостями:

  електрофорез; фізіотерапія; антипаразитарна терапія за Хілде Кларк; Аурикулотерапія; електротерапія; розрахунок акупунктури на відкритому місці; біорезонансна терапія.

  Систематичне тестування, підбор і запис підготовки до «БІОСКАНЕР» володіє велікими можливостями:

  електрофорез; фізіотерапія; антипаразитарна терапія за Хілде Кларк; Аурикулотерапія; електротерапія; розрахунок акупунктури на відкритому місці; біорезонансна терапія.

  Систематичне тестування, підбор і запис підготовки до «БІОСКАНЕР» володіє велікими можливостями:

  електрофорез; фізіотерапія; антипаразитарна терапія за Хілде Кларк; Аурикулотерапія; електротерапія; розрахунок акупунктури на відкритому місці; біорезонансна терапія.

  Systema testuvannya, pidboru i zapysy preparativ v «Bioskanere» volodiye velykymy mozhlyvostyamy:

  electrophoresis; physiotherapy; antiparasitic therapy according to Hilde Clarke; Auriculotherapy; electrotherapy; calculation of acupuncture on an open point; bioresonance therapy …..

   1.Електронних копій препаратів фірм HEEL, Staufen-Pharma, WALA, Regenerezen, Reckeweg, OTI та інших.

  1. З допомогою активного репринтер проводиться не тільки створення точних копій гомеопрепарати, але і отримання їх безпосередньо від пацієнта у вигляді його особистого аутонозода.

  3.Тестування з зовнішнього носія довільні речовини (парфумерію, косметику, прикраси і т.д.) на сумісність з організмом конкретної людини.

  1. Користувач може поповнювати базу медикаментозного селектора власними електронними копіями препаратів з подальшим їх потенціірованія і перенесенням на носії (воду, крупку, віск і т.д.).
  2. Можна створювати власні комплексні препарати, а також створювати унікальні методики лікування.

   В основній комплектації Біосканера також закладені наступні можливості для діагностики:

  1. Електропунктура (метод Фолля, діагностика як то точкам, так і по зонам);
  2. Ріодораку (метод Накатані, діагностика по точках з підстроюванням діагностичного струму);
  3. Су-Джок (метод Пак Чже Ву, по точкам на руках);
  4. ВЕГА-тест (резонансне тестування з Шіммель з можливістю одночасного підключення до 32 препаратів);
  5. Аурікулодіагностика (обстеження по вушній раковині);
  6. Аурометрія (діагностика і візуалізація енергетичного поля людини по чакральной точок на долонях).

   Після завершення діагностики програма видає висновок про стан здоров'я (в графічному та текстовому вигляді), і далі можна відразу переходити до наступних варіантів терапії:

  1. ендогенна біорезонансна терапія власними частотами пацієнта, а також екзогенна біорезонансна терапія частотою до 2 Мгц проводяться по шести відведенням «Голова» - «Руки» - «Ноги», а також по точках і зонах тіла з тонкою підстроюванням впливу в процесі терапії;
  2. електротерапія, фізіотерапія та електрофорез по зонам тіла;
  3. аурикулотерапия (терапія по точкам на вушній раковині);
  4. електропунктура і електроакупунктура (вплив на біологічно активні точки струмами різної частоти і тривалості - як неінвазивної, так і з проникненням в шкірний покрив);
  5. голкорефлексотерапія по розрахованої «відкритого пункту»;
  6. частотна терапія методами Райфа, Шмідта, Людвіга та ін., А також антипаразитарна терапія за методом Хільди Кларк.
  7. магнітотерапія за допомогою зовнішнього магнітного індуктора.

  Крім перерахованих діагностичних і лікувальних функцій, є можливість використовувати разом з «Біосканером» одне або кілька апаратно-програмних розширень, які являють собою класичні скринінгові методи обстеження. До них відноситься біоімпедансний аналізатор, пульсоксиметр, електросоматограф і електрокардіограф.

  Електросоматограф дозволяє оцінити стан організму в цілому і виявити порушення в органах і системах на самих ранніх стадіях, до появи клінічних ознак захворювання. Обстеження проводиться шляхом трихвилинного сканування слабким електричним струмом 22-х відведень від підключених до людини 6-ти електродів (на руках, ногах і на лобі).

   Біоімпедансометрія визначає кількість жирової, м'язової тканини і загальної рідини в організмі, оцінює обмін речовин, обчислює індекс маси тіла. На руки і ноги пацієнта підключається 4 електрода, подається слабкий змінний струм і в перебігу декількох секунд вимірюється опір біологічних тканин організму.

   Пульсоксиметрія є розрахунок варіабельності серцевого ритму і неінвазивний визначення рівня насичення крові киснем. На палець пацієнта одягається спеціальний датчик, збір даних займає від п'яти до п'ятнадцяти хвилин.

   Електрокардіографія є найпопулярнішим з неінвазивних методів інструментального дослідження серцевої діяльності. Метод не має протипоказань, запис ЕКГ займає від тридцяти секунд до трьох хвилин.

     ПРОГРАМА І КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАННЯ АПК МЕДсканер БІОРС НА РОСІЙСЬКОМУ І АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ

  elektronnykh kopiy preparativ firm HEEL, Staufen-Pharma, WALA, Regenerezen, Reckeweg, OTI ta inshykh.

  1. Z pomoshʹyu aktyvnoho reprynter provodytʹsya ne tilʹky stvorennya tochnykh kopiy homeopreparaty, ale i otrymannya yikh bezposerednʹo vid patsiyenta u vyhlyadi yoho osobystoho autonozoda.

  3.Testirovanie z zovnishnʹoho nosiya dovilʹni rechovyny (parfumeriyu, kosmetyku, prykrasy i t.d.) na sumisnistʹ z orhanizmom konkretnoyi lyudyny.

  1. Korystuvach mozhe popovnyuvaty bazu medykamentoznoho selektora vlasnymy elektronnymy kopiyamy preparativ z podalʹshym yikh potentsiirovaniya i perenesennyam na nosiyi (vodu, krupku, visk i t.d.).
  2. Mozhna stvoryuvaty vlasni kompleksni preparaty, a takozh stvoryuvaty unikalʹni metodyky likuvannya.

   V osnovniy komplektatsiyi Bioskanera takozh zakladeni nastupni mozhlyvosti dlya diahnostyky:

  1. Elektropunktura (metod Follya, diahnostyka yak to tochkam, tak i po zonam);
  2. Riodoraku (metod Nakatani, diahnostyka po tochkakh z pidstroyuvannyam diahnostychnoho strumu);
  3. Su-Dzhok (metod Pak Chzhe Vu, po tochkam na rukakh);
  4. VEHA-test (rezonansne testuvannya z Shimmelʹ z mozhlyvistyu odnochasnoho pidklyuchennya do 32 preparativ);
  5. Aurikulodiahnostyka (obstezhennya po vushniy rakovyni);
  6. Aurometriya (diahnostyka i vizualizatsiya enerhetychnoho polya lyudyny po chakralʹnoy tochok na dolonyakh).

   Pislya zavershennya diahnostyky prohrama vydaye vysnovok pro stan zdorov'ya (v hrafichnomu ta tekstovomu vyhlyadi), i dali mozhna vidrazu perekhodyty do nastupnykh variantiv terapiyi:

  1. endohenna biorezonansna terapiya vlasnymy chastotamy patsiyenta, a takozh ekzohenna biorezonansna terapiya chastotoyu do 2 Mhts provodyatʹsya po shesty vidvedennyam «Holova» - «Ruky» - «Nohy», a takozh po tochkakh i zonakh tila z tonkoyu pidstroyuvannyam vplyvu v protsesi terapiyi;
  2. elektroterapiya, fizioterapiya ta elektroforez po zonam tila;
  3. aurykuloterapyya (terapiya po tochkam na vushniy rakovyni);
  4. elektropunktura i elektroakupunktura (vplyv na biolohichno aktyvni tochky strumamy riznoyi chastoty i tryvalosti - yak neinvazyvnoyi, tak i z pronyknennyam v shkirnyy pokryv);
  5. holkorefleksoterapiya po rozrakhovanoyi «vidkrytoho punktu»;
  6. chastotna terapiya metodamy Rayfa, Shmidta, Lyudviha ta in., A takozh antyparazytarna terapiya za metodom Khilʹdy Klark.
  7. mahnitoterapiya za dopomohoyu zovnishnʹoho mahnitnoho induktora.

  Krim pererakhovanykh diahnostychnykh i likuvalʹnykh funktsiy, ye mozhlyvistʹ vykorystovuvaty razom z «Bioskanerom» odne abo kilʹka aparatno-prohramnykh rozshyrenʹ, yaki yavlyayutʹ soboyu klasychni skryninhovi metody obstezhennya. Do nykh vidnosytʹsya bioimpedansnyy analizator, pulʹsoksymetr, elektrosomatohraf i elektrokardiohraf.

  Elektrosomatohraf dozvolyaye otsinyty stan orhanizmu v tsilomu i vyyavyty porushennya v orhanakh i systemakh na samykh rannikh stadiyakh, do poyavy klinichnykh oznak zakhvoryuvannya. Obstezhennya provodytʹsya shlyakhom trykhvylynnoho skanuvannya slabkym elektrychnym strumom 22-kh vidvedenʹ vid pidklyuchenykh do lyudyny 6-ty elektrodiv (na rukakh, nohakh i na lobi).

   Bioimpedansometriya vyznachaye kilʹkistʹ zhyrovoyi, m'yazovoyi tkanyny i zahalʹnoyi ridyny v orhanizmi, otsinyuye obmin rechovyn, obchyslyuye indeks masy tila. Na ruky i nohy patsiyenta pidklyuchayetʹsya 4 elektroda, podayetʹsya slabkyy zminnyy strum i v perebihu dekilʹkokh sekund vymiryuyetʹsya opir biolohichnykh tkanyn orhanizmu.

   Pulʹsoksymetriya ye rozrakhunok variabelʹnosti sertsevoho rytmu i neinvazyvnyy vyznachennya rivnya nasychennya krovi kysnem. Na paletsʹ patsiyenta odyahayetʹsya spetsialʹnyy datchyk, zbir danykh zaymaye vid p'yaty do p'yatnadtsyaty khvylyn.

   Elektrokardiohrafiya ye naypopulyarnishym z neinvazyvnykh metodiv instrumentalʹnoho doslidzhennya sertsevoyi diyalʹnosti. Metod ne maye protypokazanʹ, zapys EK·H zaymaye vid trydtsyaty sekund do trʹokh khvylyn.

     PROHRAMA I KERIVNYTSTVO KORYSTUVANNYA APK MEDskaner BIORS NA ROSIYSʹKOMU I ANHLIYSʹKOYU MOVAMY

Характеристики

Вид услуги
электроакупунктура

Отзывы

Пока нет отзывов
Товар представлен в каталоге Zakupka.com (Альтернативная медицина)
Включен режим редактирования. Выйти из режима редактирования
наверх