Биосканер Wellness

ОписаниеХарактеристикиПодобные товары
4 000 $
Минимальный заказ: 0.00 шт.
от 1 шт. 3 000 $/шт.
В наличии
Контактная информация
Менеджер: Вадим Литвинов
Адрес: 8352, Украина, Киев, 08352, Киевская обл., Бориспольский р-н, с. Вороньков, ул. Ленина, 28
Написать компании
Компания не предоставила на проверку регистрационные документы. При совершении покупки не рекомендуем делать предоплату.

Описание

Технології комплексу АРМ «Біосканер Велнес».

фотоплетізмографія

дозволяє оцінити судинний тонус, виявити ознаки стенозу, склерозу та іншої патології великих судин і артерій, а також виконати непряму оцінку роботи серця. Метод також дозволяє розрахувати гемодинаміку дрібних кровоносних судин, визначити протипоказання для проведення деяких видів оздоровчих і косметичних процедур.

Пульсоксиметрія і ВСР

Розрахунок варіабельності серцевого ритму (ВСР) та визначення рівня насичення крові киснем. ВСР є золотим стандартом оцінки стану автономної нервової системи. У медицині розрахунок ВСР використовується для експрес-діагностики поточного функціонального стану, раннього виявлення перевтоми, для контролю ефективності процедур оздоровлення та реабілітації. У спортивній медицині метод дозволяє оцінити готовність до чергового тренування і розрахувати оптимальну навантаження.

Біоімпедансометрія

Метод вимірювання опору тканин (аналізатор складу тіла). Оцінює зміст жирової і м'язової тканини, кількість води в організмі. Дозволяє виявляти порушення обміну речовин, ризики виникнення хвороб, причини зайвої ваги, обчислювати біологічний вік.

Після обстеження програма розраховує основні ризики захворювань, і видає рекомендації по дієті і рівню рухової активності.

Області застосування АРМ Біосканер Велнес.

1.Оздоровлюючи заклади

2.Cанаторіі, реабілітаційні центри, басейни і т.д. - для розробки індивідуальної програми реабілітації або зниження зайвої ваги

3.Фітнес-центри.

Фітнес-центри, тренажерні зали і спортивні команди для підбору оптимального виду і режиму тренувань

4.Профогляди

Перевірка стану здоров'я людей в різних трудових колективах (водіїв, військовослужбовців, льотчиків і ін.) Для оцінки їх працездатності

5.Вдома.

У домашніх умовах для перевірки здоров'я, розрахунку індивідуальної дієти і навантажень, контролю проведеної терапії

Можливості комплексу.

-швидка і достовірна оцінка фізичного стану, тренованості, ступеня перевтоми, рівня стресу, резервних можливостей організму;

-Моніторинг стану здоров'я, виявлення порушень в різних органах навіть на ранніх стадіях, до виникнення явних ознак захворювання;

-Підбір індивідуальних заходів по терапії, реабілітації або тренувань з безперервним контролем їх проведення і своєчасної корекцією визначення причин надлишкової маси тіла, вибір програми щодо його зниження; оцінка адекватності дієти і тренувань, розрахунок індивідуальної фізичного навантаження.

на русском языке

Технологии комплекса АРМ «Биосканер Велнес».

фотоплетизмография

позволяет оценить сосудистый тонус, выявить признаки стеноза, склероза и другой патологии крупных сосудов и артерий, а также выполнить косвенную оценку работы сердца. Метод также позволяет рассчитать гемодинамику мелких кровеносных сосудов, определить противопоказания для проведения некоторых видов оздоровительных и косметических процедур.

Пульсоксиметрия и ВСС

Расчет вариабельности сердечного ритма (ВСР) и определения уровня насыщения крови кислородом. ВСС является золотым стандартом оценки состояния автономной нервной системы. В медицине расчет ВСС используется для экспресс-диагностики текущего функционального состояния, раннего выявления переутомления, для контроля эффективности процедур оздоровления и реабилитации. В спортивной медицине метод позволяет оценить готовность к очередной тренировки и рассчитать оптимальную нагрузку.

Биоимпедансометрия

Метод измерения сопротивления тканей (анализатор состава тела). Оценивает содержание жировой и мышечной ткани, количество воды в организме. Позволяет выявлять нарушения обмена веществ, риски возникновения болезней, причины лишнего веса, вычислять биологический возраст.

После обследования программа рассчитывает основные риски заболеваний и выдает рекомендации по диете и уровню двигательной активности.

Области применения АРМ Биосканер Велнес.

1.Оздоровлюючы заведения

2.Cанатории, реабилитационные центры, бассейны и т.д. - для разработки индивидуальной программы реабилитации или снижения лишнего веса

3.Фитнес-центры.

Фитнес-центры, тренажерные залы и спортивные команды для подбора оптимального вида и режима тренировок

4.Профогляды

Проверка состояния здоровья людей в различных трудовых коллективах (водителей, военнослужащих, летчиков и др.) Для оценки их работоспособности

5.Вдома.

В домашних условиях для проверки здоровья, расчета индивидуальной диеты и нагрузок, контроля проводимой терапии

Возможности комплекса.

Быстрая и достоверная оценка физического состояния, тренированности, степени переутомления, уровня стресса, резервных возможностей организма;

-мониторинг состояния здоровья, выявление нарушений в различных органах даже на ранних стадиях, до возникновения явных признаков заболевания;

-подбор индивидуальных мер по терапии, реабилитации или тренировок с непрерывным контролем их проведения и своевременной коррекцией определения причин избыточной массы тела, выбор программы по его снижению; оценка адекватности диеты и тренировок, расчет индивидуальной физической нагрузки

Характеристики

Тип
контактный
Вид (назначение)
диагностический
Состояние
новое
Гарантия
есть

Отзывы

Пока нет отзывов
Включен режим редактирования. Выйти из режима редактирования
наверх