Биосканер Wellness

ОписаниеХарактеристики
4 000 $
Минимальный заказ: 0.00 шт.
от 3 шт. 3 250 $/шт.
В наличии
Контактная информация
Менеджер: Вадим Литвинов
Адрес: 8352, Украина, Киев, 08352, Киевская обл., Бориспольский р-н, с. Вороньков, ул. Ленина, 28
Написать компании

Описание

Технології комплексу АРМ «Біосканер Велнес».

фотоплетізмографія

дозволяє оцінити судинний тонус, виявити ознаки стенозу, склерозу та іншої патології великих судин і артерій, а також виконати непряму оцінку роботи серця. Метод також дозволяє розрахувати гемодинаміку дрібних кровоносних судин, визначити протипоказання для проведення деяких видів оздоровчих і косметичних процедур.

Пульсоксиметрія і ВСР

Розрахунок варіабельності серцевого ритму (ВСР) та визначення рівня насичення крові киснем. ВСР є золотим стандартом оцінки стану автономної нервової системи. У медицині розрахунок ВСР використовується для експрес-діагностики поточного функціонального стану, раннього виявлення перевтоми, для контролю ефективності процедур оздоровлення та реабілітації. У спортивній медицині метод дозволяє оцінити готовність до чергового тренування і розрахувати оптимальну навантаження.

Біоімпедансометрія

Метод вимірювання опору тканин (аналізатор складу тіла). Оцінює зміст жирової і м'язової тканини, кількість води в організмі. Дозволяє виявляти порушення обміну речовин, ризики виникнення хвороб, причини зайвої ваги, обчислювати біологічний вік.

Після обстеження програма розраховує основні ризики захворювань, і видає рекомендації по дієті і рівню рухової активності.

Області застосування АРМ Біосканер Велнес.

1.Оздоровлюючи заклади

2.Cанаторіі, реабілітаційні центри, басейни і т.д. - для розробки індивідуальної програми реабілітації або зниження зайвої ваги

3.Фітнес-центри.

Фітнес-центри, тренажерні зали і спортивні команди для підбору оптимального виду і режиму тренувань

4.Профогляди

Перевірка стану здоров'я людей в різних трудових колективах (водіїв, військовослужбовців, льотчиків і ін.) Для оцінки їх працездатності

5.Вдома.

У домашніх умовах для перевірки здоров'я, розрахунку індивідуальної дієти і навантажень, контролю проведеної терапії

Можливості комплексу.

-швидка і достовірна оцінка фізичного стану, тренованості, ступеня перевтоми, рівня стресу, резервних можливостей організму;

-Моніторинг стану здоров'я, виявлення порушень в різних органах навіть на ранніх стадіях, до виникнення явних ознак захворювання;

-Підбір індивідуальних заходів по терапії, реабілітації або тренувань з безперервним контролем їх проведення і своєчасної корекцією визначення причин надлишкової маси тіла, вибір програми щодо його зниження; оцінка адекватності дієти і тренувань, розрахунок індивідуальної фізичного навантаження.

на русском языке

Технологии комплекса АРМ «Биосканер Велнес».

фотоплетизмография

позволяет оценить сосудистый тонус, выявить признаки стеноза, склероза и другой патологии крупных сосудов и артерий, а также выполнить косвенную оценку работы сердца. Метод также позволяет рассчитать гемодинамику мелких кровеносных сосудов, определить противопоказания для проведения некоторых видов оздоровительных и косметических процедур.

Пульсоксиметрия и ВСС

Расчет вариабельности сердечного ритма (ВСР) и определения уровня насыщения крови кислородом. ВСС является золотым стандартом оценки состояния автономной нервной системы. В медицине расчет ВСС используется для экспресс-диагностики текущего функционального состояния, раннего выявления переутомления, для контроля эффективности процедур оздоровления и реабилитации. В спортивной медицине метод позволяет оценить готовность к очередной тренировки и рассчитать оптимальную нагрузку.

Биоимпедансометрия

Метод измерения сопротивления тканей (анализатор состава тела). Оценивает содержание жировой и мышечной ткани, количество воды в организме. Позволяет выявлять нарушения обмена веществ, риски возникновения болезней, причины лишнего веса, вычислять биологический возраст.

После обследования программа рассчитывает основные риски заболеваний и выдает рекомендации по диете и уровню двигательной активности.

Области применения АРМ Биосканер Велнес.

1.Оздоровлюючы заведения

2.Cанатории, реабилитационные центры, бассейны и т.д. - для разработки индивидуальной программы реабилитации или снижения лишнего веса

3.Фитнес-центры.

Фитнес-центры, тренажерные залы и спортивные команды для подбора оптимального вида и режима тренировок

4.Профогляды

Проверка состояния здоровья людей в различных трудовых коллективах (водителей, военнослужащих, летчиков и др.) Для оценки их работоспособности

5.Вдома.

В домашних условиях для проверки здоровья, расчета индивидуальной диеты и нагрузок, контроля проводимой терапии

Возможности комплекса.

Быстрая и достоверная оценка физического состояния, тренированности, степени переутомления, уровня стресса, резервных возможностей организма;

-мониторинг состояния здоровья, выявление нарушений в различных органах даже на ранних стадиях, до возникновения явных признаков заболевания;

-подбор индивидуальных мер по терапии, реабилитации или тренировок с непрерывным контролем их проведения и своевременной коррекцией определения причин избыточной массы тела, выбор программы по его снижению; оценка адекватности диеты и тренировок, расчет индивидуальной физической нагрузки

Характеристики

Тип
контактный
Вид (назначение)
диагностический
Состояние
новое
Гарантия
есть
Дополнительно
программы в памяти прибора
Тип питания
USB-порт компьютера

Отзывы

Пока нет отзывов
Включен режим редактирования. Выйти из режима редактирования
наверх